Pole tekstowe: Projekt stanowi własność intelektualną 
Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach 
© Stacja Ekologiczna UAM 
w Jeziorach

Ostatnia aktualizacja 2012-10-28 19:30

O projekcie

Moduły tematyczne

Warsztaty dla Gmin

Informacje techniczne

Najbliższe zajęcia

Do pobrania

Kontakt

Pole tekstowe: Warsztaty Specjalistyczne GIS
Forum twórców i użytkowników danych przestrzennych
Pole tekstowe:   				Szanowni Państwo, 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS zgłaszanemu przez środowiska naukowe, urzędnicze, prywatnych firm i indywidualnych użytkowników proponujemy cykl zajęć praktycznych o charakterze warsztatowym. Warsztaty są organizowane od jesieni 2004 r., a na podejmowaną tematykę bezpośredni wpływ mają jej uczestnicy. 
Dynamiczny rozwój informacji przestrzennej w Polsce w ciągu ostatnich lat (Dyrektywa INSPIRE, Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej) stwarzają znakomite warunki do aplikacji cyfrowego zasobu danych w codziennej pracy zawodowej.      Badania przyrodnicze oraz zarządzanie na poziomie jednostek administracyjnych charakteryzuje aspekt przestrzenny oraz konieczność rozpatrywania zagadnień na tle poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Stąd tak duże znaczenie Systemów Informacji Geograficznej wśród technik badawczych i narzędzi dla administracji samorządowej. GIS 
staje się znakomitym sposobem na usystematyzowanie gromadzenia danych, ich przechowywanie, wizualizację a także wszechstronną analizę przestrzenną. Tworzenie lokalnych infrastruktur informacji przestrzennej sprzyja tworzeniu geoportali udostępniających informację publiczną za pośrednictwem Internetu. 

     

Efektywne wykorzystywanie możliwości jakie dają analizy danych przestrzennych w GIS jest możliwe dopiero jeśli uda się odpowiednie dane pozyskać i przetworzyć do pożądanej postaci. Proponowane moduły warsztatowe, w sposób kompleksowy przybliżają zagadnienia związane z pozyskaniem informacji przestrzennej i przygotowaniem jej do procesu analiz w Systemach Informacji Geograficznej. 

Zajęcia odbywają się w systemie 1-dniowych spotkań w Stacji Ekologicznej w Jeziorach lub w systemie ciągłym nauczania na odległość na platformie e-learningowej. Uczestnicy mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie specjalistyczne, terenowe przyrządy pomiarowe i fachową obsługę ze strony prowadzących. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów, która jest zamieszczona na niniejszej stronie internetowej
Pole tekstowe: POLECAMY NASZE
PUBLIKACJE:
Pole tekstowe: 1. Podręcznik metodyki ocen środowiska przyrodn. 
- do nabycia
Pole tekstowe: 2. Planistyczne opracowanie monograficzne
- do nabycia
Pole tekstowe: 3. Skrypt z podstaw Systemów Informacji Geograficznej 
- do nabycia
Pole tekstowe: 4. Monografia naukowa 
(praca zbiorowa)
- do pobrania (pdf)

Platformy e-learningowe:

Pole tekstowe: Stacja Ekologiczna Jeziory
Pole tekstowe: Centralna platforma UAM
Pole tekstowe: Projekt UNIKAT
Pole tekstowe: UWAGA! Termin zgłoszeń na Warsztaty dla Gmin przedłużony do wtorku, 30 października br. 
(data wysłania e-maila ze zgłoszeniem). Zapraszamy